close

Rezervirajte vozilo

Rezervirajte svoje vozilo Mercedes-Benz.

Slovenija
Logo

Pravno opozorilo

Avtorske pravice

Copyright 2022 Mercedes-Benz AG. Vse pravice pridržane. Vsa besedila, slike, grafike, zvočne datoteke, videodatoteke in animacijske datoteke ter njihova ureditev so predmet avtorskih pravic in drugih zakonov za zaščito intelektualne lastnine. Niti za tržne namene niti predajo drugim jih ni dovoljeno kopirati, spreminjati ali uporabljati na drugih spletnih straneh. Nekatere spletne strani vsebujejo tudi material, ki je predmet avtorskih pravic tistih, ki so ga dali na voljo.

Izdelki in cene

Po zaključku redakcije nekaterih strani je lahko prišlo do sprememb pri izdelkih in storitvah. Proizvajalec si v dobavnem roku pridržuje pravico do sprememb konstrukcije in oblike, odstopanj barvnih odtenkov ter spremenjenega obsega dobave ali storitev, če so te spremembe ali odstopanja ob upoštevanju interesov družbe Mercedes-Benz AG sprejemljive za stranko. Na slikah je lahko prikazana tudi dodatna oprema ali deli opreme, ki ne sodijo v serijski obseg dobave ali storitev. Barvna odstopanja so tehnično pogojena. Pri opisu opreme posameznega modela je zapisana serijska in dodatna oprema. V kolikor ni izrecno zapisano, da gre za serijsko opremo, gre običajno za dodatno opremo. Določene strani lahko vsebujejo tudi tipe in storitve, ki v posameznih državah niso na voljo. Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, opreme in obsega opreme ter do barvnih odstopanj.

Informacije, objavljene na tem spletnem mestu, so zgolj informativne narave in se ne smejo uporabljati ali obravnavati kot nadomestek za informacije, ki jih lahko prejmete na naših prodajnih/servisnih mestih ali prodajnih/servisnih mestih naših pogodbenih partnerjev in niso pravno zavezujoče in ne predstavljajo ponudbe za prodajo, ampak povabilo k ponudbi obiskovalcev te spletne strani kot potencialne stranke. Preden se lotite kakršnih koli aktivnosti na podlagi podatkov te spletne strani, je potrebno preveriti točnost objavljenih podatkov v naših maloprodajnih ali servisnih centrih.

Star Import, d.o.o. bo skrbel, da bo to spletno mesto delovalo tako, da bodo vse objavljene informacije čim bolj točne, popolne in zanesljive, vendar ne odgovarja za občasno nedelovanje strani, niti ne jamči, izrecno ali tiho, za točnost, resničnost, zanesljivost ali popolnost vseh objavljenih informacij, gradiva ali informacij.

Cene, prikazane na tej spletni strani, ustrezajo slovenskemu prodajnemu trgu znamke Mercedes-Benz v času njegove priprave in predstavljajo neobvezujočo informacijo. Pridržujemo si pravico do kakršnihkoli kasnejših sprememb. Star Import, d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za napake. Vse navedene cene so neobvezujoče priporočene cene z vključenim davkom, aktualne v času objave in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Star Import, d.o.o., naroča obiskovalcem te spletne strani, da se za končni izračun cene vozila ali storitev obrnejo neposredno na pooblaščena  maloprodajna mesta naših pogodbenih partnerjev.

Blagovne znamke

Kjer ni navedeno drugače, so vse znamke, ki so navedene na spletnih straneh zakonsko zaščitene blagovne znamke družbe Mercedes-Benz AG. To velja zlasti za imena modelov ter vse logotipe in embleme podjetja.

Licenčne pravice

Vsebina te spletne strani predstavlja intelektualno lastnino družbe Mercedes-Benz AG, ki mora   ščititi svojo intelektualno lastnino, vključno s patenti, blagovnimi znamkami in avtorskimi pravicami. S tem ste torej obveščeni o tem, da ne to spletno mesto ne kakršna koli vsebina na njem nikomur na noben način ne podeljuje oziroma zagotavlja licence za intelektualno lastnino družbe Mercedes-Benz AG.

Opozorila glede izjav o prihodnjem razvoju

Spletne strani, objave o odnosih z vlagatelji, poslovna in vmesna poročila, napovedi, predstavitve, avdio- in videoprenosi prireditev (v živo ali posnetki) ter drugi dokumenti na tej spletni strani med drugim vsebujejo izjave o prihodnjem razvoju, ki temeljijo na trenutnih ocenah uprave. Besede, kot so »predvidevati«, »predpostavljati«, »meniti«, »ocenjevati«, »pričakovati«, »nameravati«, »lahko/bi lahko«, »načrtovati«, »projicirati«, »bi morali« in podobne zaznamujejo takšne izjave o prihodnjem razvoju. Tovrstne izjave so izpostavljene določenim tveganjem in negotovostim. Nekateri primeri za to so konjunkturni padec v Evropi ali Severni Ameriki, spremembe menjalnih tečajev, obrestnih mer in cen surovin, uvedba izdelkov s strani konkurence, večje prodajne vzpodbude, uspešna uvedba novega poslovnega modela za smart, prekinitve dobav proizvodnih materialov, ki temeljijo na težavah s preskrbo materiala, stavkah zaposlenih ali insolventnosti dobaviteljev, ter padec cen pri preprodaji rabljenih vozil. Če bi nastopili kateri od teh faktorjev negotovosti ali drugi nepredvidljivi zapleti (nekateri so opisani pod naslovom »Poročilo o tveganju« v aktualnem poslovnem poročilu Mercdes-Benz Group AG in pod naslovom »Faktorji tveganja« v aktualnem poslovnem poročilu Mercedes-Benz Group AG v formularju 20-F, ki je bilo predloženo borznemu nadzornemu organu za vrednostne papirje Združenih držav) ali če bi se domneve, na katerih temeljijo izjave, izkazale za napačne, bi lahko dejanski rezultati bistveno odstopali od rezultatov, navedenih v teh izjavah ali od implicitno izraženih rezultatov. Ne nameravamo redno posodabljati izjav o prihodnjem razvoju in ne prevzemamo te obveznosti, saj te izjave izhajajo izključno iz okoliščin, ki so obstajale na dan objave.

Odgovornost

Informacije in navedbe na teh straneh ne predstavljajo nobenega zagotovila ali jamstva, pa naj bo to izrecno ali implicitno. Še zlasti ne pomenijo implicitne privolitve ali jamstva v zvezi s kakovostjo, tržnostjo, primernostjo za določene namene ali v zvezi z nekršitvijo zakonov in patentov.

Na naših spletnih straneh lahko najdete tudi povezave do drugih strani na spletu. Radi bi vas opozorili na to, da nimamo nobenega vpliva na obliko in vsebino strani, katerih povezave obstajajo na naših straneh. Zato tudi ne moremo jamčiti za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost informacij, ki so tam na voljo. Zato se s tem oddaljujemo od vseh vsebin na teh straneh. Ta izjava velja za vse povezave na naših spletnih straneh, s katerimi se lahko povežete na zunanje spletne strani in njihove vsebine.

Informacije o spletnem reševanju sporov Komisija EU je vzpostavila internetno platformo za spletno reševanje sporov (t. i. »platformo SRS«). Platforma SRS služi kot posvetovalnica za izvensodno poravnavo sporov glede pogodbenih obveznosti, nastalih iz spletnih kupnih pogodb. Platforma SRS je dosegljiva na povezavi: http://ec.europa.eu/consumers/odr